HOME

EFR Care for Children

De Emergency First Response Care for Children-cursus is een innovatieve CPR-, AED- en EHBO-training die deelnemers leert hoe ze noodhulp kunnen bieden aan gewonde of zieke kinderen (van één tot acht jaar) en baby's jonger dan één jaar. Deelnemers leren over de soorten medische noodgevallen waarmee kinderen worden geconfronteerd en hoe ze
verschillen van volwassenen. Het curriculum omvat ook het belang van het bijwonen van elementaire noodsituaties met kinderen, de emotionele aspecten van de zorg voor kinderen, secundaire zorg voor kinderen en het voorkomen van veelvoorkomende verwondingen en ziekten bij kinderen.

De cursus Emergency First Response Care for Children traint de lekenredder om dezelfde zorgprioriteiten te volgen die door medische professionals worden gebruikt. De student beheerst de prioriteiten en de procedures van patiëntenzorg voor zuigelingen en kinderen in een niet-stressvolle leeromgeving, wat de prestatieangsten die het leren belemmeren vermindert en het vertrouwen vergroot bij het verlenen van hulp in een echt medisch noodgeval.

De cursus omvat zowel eerstelijnszorg (reanimatie) als tweedelijnszorg (eerste hulp) vaardigheden. Het eerstelijnszorggedeelte van de cursus bereidt de hulpverlener voor op het helpen van een baby of kind met een levensbedreigende noodsituatie zoals verstikking of hartstilstand. Secundaire zorg richt zich op het ontwikkelen van eerstehulpvaardigheden
en het opbouwen van het vertrouwen van de hulpverlener om een ​baby of kind in nood te helpen wanneer medische hulpdiensten vertraagd of niet beschikbaar zijn. De inhoud van de cursus Care for Children is gebaseerd op richtlijnen van de Pediatric Working Group van ILCOR.

duur van de cursus: 1 dagdeel

Terug